Uitgeverij Cichorei

DE GROTE CHRISTELIJKE FEESTEN
DOOR HET JAAR HEEN

Judith von Halle

98 pagina's

Prijs € 13,00

 

ISBN 9789083158600

Paperback, 1e druk 2021

Om dit boek te bestellen, klik hier

Bijdragen over Kerstmis, Epifanie, Pasen, Pinksteren, Sint-Jan, Michaël

Dit derde deel met voordrachten van Judith von Halle bevat een samenstelling van nog niet eerder gepubliceerde voordrachten alsook artikelen over de christelijke jaarfeesten, waarin de lezer een stimulans kan vinden voor een eigen en bewustere verhouding tot de feesten.

Een zwaartepunt ligt bij het overzicht van de feesten door het jaar heen en hun innerlijke onderlinge samenhang. In deze beschouwing vormt niet het paasfeest maar het kerstfeest de opmaat voor de ziel om door de kringloop van het jaar heen te gaan, waarvan het Michaëlfeest de culminatie vormt voor de ontwikkeling van de bewustzijnsziel.

In een uitvoerige beschouwing wordt aan het pinkstergebeuren als ‘innerlijke leraar’ een bijzondere aandacht gegeven. De andere bijdragen zoals de paasparadox vullen deze heel gevarieerde suggesties aan voor het beleven van de jaarfeesten.

– Het kerstgebeuren in de kringloop van de jaarfeesten

– Het getuigenis van het Licht. Epifanie

– Het mysterie van het kruissymbool

– De paasparadox

- Een beschouwing over Pinksteren

– De Michaëlgroep in het eerste Goetheanum

 

 

Copyright 2014-2023 Uitgeverij Cichorei