Uitgeverij Cichorei

JOZEF VAN ARIMATHEA...

Judith von Halle

164 pagina's

Prijs € 23,50

 

ISBN 9789491748288

Gebonden, 1e druk 2015

...en de weg van de heilige graal

Dit boek biedt heel nieuwe en diepe inzichten in de vroegchristelijke mysteriegeschiedenis van Europa en belicht de 'eerstesteen-leggingen' voor een esoterisch christendom tussen Efeze en Gallië tot aan Ierland.

De eigenlijke verdienste van Jozef van Arimathea, die het vergeestelijkte bloed van Christus naar West-Europa droeg, vormt het ene deel van de voorwaarden voor een esoterisch christendom in Europa; de occulte opgave van Johannes in Efeze vormt het andere noodzakelijke deel. Terwijl Jozef van Arimathea in het westen van Europa met het graalbloed door een 'aardewijding' de lichamelijk-fysieke voorwaarden schiep voor een verstandsmatig opnemen van de boodschap van het evangelie in de Europese mensheid, had Johannes de taak om in de oude mysterieplaats in het oosten van Europa de 'geestelijke wijding' te voltrekken, zodat de kosmische gedachte van de Logos kan opleven.

Dit boek bevat ook een ontroerende beschrijving van de taak van Maria Magdalena als verkondigster van het esoterische christendom buiten Efeze.

 

 

Om dit boek te bestellen, klik hier

Copyright 2014-2023 Uitgeverij Cichorei