Uitgeverij Cichorei

LIEFDE - DE OPGAVE VAN DE AARDE

Renée Zeylmans

78 pagina's

Prijs € 15,00

 

ISBN 9789491748271

Paperback, 1e druk 2015

Om dit boek te bestellen, klik hier

Liefde is gekend worden in je diepste kern. De weg van de liefde bewandelen is een inwijdingsweg, in deze en komende eeuwen. En die weg is niet alleen weggelegd voor de enkeling, maar voor de hele mensheid.

Met berouw begint de vereffening van het verleden, met vergeving de scheppende toekomst. Een weg van diepten en hoogten, een weg van vallen en opstaan, van loutering en het brengen van offers. Vergeven brengt ons tot de liefdeskern in onszelf.

Ook vergeving schenken aan iemand die overleden is, is van het grootste belang voor beide betrokkenen.

 

Eeuwigdurende liefde

is de brug

tussen de levenden

en de doden.

 

Laten we elkaar in liefde de hand reiken; we zijn niet meer of minder dan onze medemensen. Laten we broeders zijn en niet het negatieve, maar het goede in ieder mens zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2014-2023 Uitgeverij Cichorei