Uitgeverij Cichorei

MENS EN ORGANISATIE

Adriaan Bekman

96 pagina's

Prijs € 18,50

 

ISBN 9789083158624

Paperback, 1e druk 2021

Een gids voor de opdrachtgever en zijn adviseur

In dit boek beschrijven we essentiële dimensies van goed organiseren. We verkennen processen van organisatieontwikkeling en verandering. We geven aandachtspunten voor de adviseur en zijn/haar opdrachtgever.

Dit doen we vanuit 50 jaar praktijkervaring, onderzoek, reflectie en documentatie in artikelen en boeken.

We hebben in dit boek geprobeerd de wezenlijke elementen van goed organiseren, zoals we die zijn tegengekomen in vele jaren ervaring en praktijkonderzoek, op kernachtige wijze te verwoorden. Tevens hebben we voorbeelden beschreven die een en ander illustreren.

In dialoog met anderen deze inhouden te verwerken is een geëigende werkwijze. Door in de eigen praktijk met deze gezichtspunten te werken, kan het eigen repertoire versterkt en mogelijk uitgebreid worden. Dat geldt zowel voor de adviseur als voor zijn/haar klant.

Om dit boek te bestellen, klik hier

Copyright 2014-2023 Uitgeverij Cichorei